Open Atrium jako przykład systemu zarządzania projektami.

Prowadzący/ca: 

Prezentacja ma na celu pokazać użytkownikom możliwości Open Atrium i spokrewnionych z nim modułów/feature'ów. Zaprezentowane zostaną:
1. Wstęp
2. Proces instalacji - co, gdzie i z czym to się je?
3. Tworzenie:
    a) Grup
    b) Projektów
    c) Wpisów
    d) Widoków interfejsu
4. Co dalej? Czy to tyle? - ukazanie możliwości rozbudowy bazowego profilu instalacyjnego Open Atrium o dodatkowe feature'y.
5. Metodologia tworzenia feature'a.
6. Podsumowanie

Słuchacz uzyska wiedzę pozwalającą na samodzielne poruszanie i zarządzanie w systemie Open Atrium. Dodatkowo uzyska wstęp do wiedzy odnośnie tworzenia własnych feature'ów. 

Termin i miejsce

Video: 
See video