Budowa drupalowego theme'a w oparciu o Omega Themes

Prowadzący/ca: 

Prezentacja ma na celu pokazać użytkownikom możliwości Omega Themes i spokrewnionych z nią modułów. Zaprezentowane zostaną:
1. Wstęp
2. Proces instalacji - co, gdzie i z czym to się je?
3. Tworzenie custom'owego theme'a:
    a) Tworzenie, nazewnictwo i lokalizacja plików
    b) Konfiguracja theme'a
    c) Dodawanie custom'owych regionów
4. Zastosowanie modułów Delta i Context.
5. Podsumowanie

 

Słuchacz uzyska wiedzę pozwalającą na samodzielne tworzenie theme'ów w oparciu o Omega Themes.

Termin i miejsce

Video: 
See video